Wat is bke, ske?

De hogescholen hebben afgesproken welke basisdidactische bekwaamheid docenten nodig hebben voor het verzorgen van het onderwijs. Ze bieden daarvoor diverse professionaliseringsactiviteiten aan die leiden tot een basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB). Toetsing is een geïntegreerd onderdeel van de BDB, maar wordt ook los aangeboden, als basiskwalificatie examineren (bke). Docenten kunnen zich bovendien professionaliseren op ske-niveau. Deze seniorkwalificatie examineren (ske) rust toe op overstijgende taken en rollen in toetsbeleid, toetsprogramma en toetsbekwaamheid van collega’s. Zowel het bke- als ske-niveau wordt door de hogescholen onderling erkend.

Kwaliteiten
Wederzijdse erkenning en normvinding
Uitwisseling assessoren
Aan de slag met praktische tools
Ervaringsverhalen en good practices
Publicaties

Kwaliteiten

Van leeruitkomsten naar kwaliteiten

In het project Je Ogen Uitkijken hebben de hogescholen de leeruitkomsten voor de bke en de ske opnieuw beschreven, nu als kwaliteiten. De leeruitkomsten bepaalden sinds 2013 het niveau en de inhoud van de bke en ske. De ontwikkelingen op het gebied van toetsing vroegen om een herijking; daarin zijn ook de ervaringen van de hogescholen in de voorgaande jaren meegenomen. In de nieuwe versie zijn de leeruitkomsten beschreven als kwaliteiten. Hogescholen, opleidingen en docenten hebben daardoor de ruimte om de eigen visie en speerpunten rondom toetsing verder uit te werken.

Een omschrijving van de kwaliteiten is te vinden in de verantwoordingsrapportage (of in de Engelse vertaling). Op 14 mei 2020 presenteerde de kerngroep Je Ogen Uitkijken tijdens een webinar de kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent. De webinar is hieronder terug te kijken. De antwoorden op alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar zijn uitgewerkt in het document met veelgestelde vragen over de kwaliteiten.

Totstandkoming kwaliteiten

De beschrijving van de kwaliteiten is tot stand gekomen door verschillende activiteiten.

 • Literatuurverkenning;
 • Analyse van leeruitkomsten, criteria en beoordelingsformulieren van twaalf hogescholen;
 • Kalibreersessie rond het niveau van de leeruitkomsten en de eigen beoordelingssystematiek;
 • Rondetafelsessies rondom de kwaliteiten.

Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie over de totstandkoming van de kwaliteiten of lees erover in de verantwoordingsrapportage.

Wederzijdse erkenning en normvinding

De kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent maken onderdeel uit van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). In het protocol BDB (Vereniging Hogescholen, 2013) is overeengekomen dat alle hogescholen elkaars BDB erkennen.

Met het BDB-protocol is ook de erkenning van de bke gewaarborgd: het onderdeel ‘toetsen’ is in het protocol gekoppeld aan de bke. De normvinding voor de bke en de wederzijdse erkenning en de normvinding van de ske zijn daarmee echter niet automatisch gegarandeerd. Het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o vervult een actieve rol bij zowel de normvinding van bke en ske, als de wederzijdse erkenning van de ske. Dit doen we door onder meer het volgende te faciliteren:

 • Netwerkbijeenkomsten waarin ruimte is voor:
  • collegiale intervisie op bke- en ske-trajecten
  • uitwisseling van voorbeelden, waarmee docenten hun toetsbekwaamheid aantonen
  • kalibreersessies voor bke en ske
 • Uitwisseling van assessoren tussen hogescholen (zie hieronder)

Uitwisseling assessoren

Hoe kunnen we onderling assessoren uitwisselen? Dat is een belangrijke vraag voor het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o: de uitwisseling van assessoren helpt bij de normvinding over het gewenste niveau van de kwaliteiten. Het is bovendien inspirerend en leerzaam om bij elkaar mee te kijken en de verschillende visies, toetsculturen en bijbehorende uitwerkingen te ontdekken. Het netwerk zal aandacht hebben voor het organiseren van uitwisseling van assessoren voor de bke en de ske.

Aan de slag met praktische tools

Zowel binnen het netwerk, als binnen het project Je Ogen Uitkijken, worden praktische handvatten, tools en werkvormen ontwikkeld en gedeeld die opleidingen helpen om succesvol en duurzaam vorm te geven aan professionaliserings- en certificeringstrajecten bke en ske.

Heb jij een mooie tool of werkvorm die op deze site geplaatst kan worden? Laat ons dat dan weten via info@toetsbekwaamheid.nl.

Spel: Wie ben ik?

Professionaliseringsalfabet

Ervaringsverhalen en good practices

Alle hogescholen geven op hun eigen wijze, en passend bij de eigen context, invulling aan bke en ske. Hier delen wij mooie inspirerende voorbeelden. Al het materiaal mag, uiteraard met verwijzing naar de oorspronkelijke auteurs, worden gebruikt en/of worden aangepast voor de eigen context.
Mooie inspirerende voorbeelden volgen op korte termijn!