Wat is duurzame verankering

Duurzame verankering staat voor borging van toetsbekwaamheid en de kwaliteit van afstudeerprogramma’s door structurele verankering in de professionele kwaliteitscultuur van de hogeschool. Aan dat doel besteedt het project Je Ogen Uitkijken de komende twee jaar veel aandacht.

Kapstok
Handvatten

Kapstok

Gespreksmodel

Je Ogen Uitkijken begeleidt hogescholen bij het vertalen van opgedane kennis en ervaringen rondom (de implementatie van) de eigen onderwijs- en toetsvisie. Het projectteam ontwikkelt daarvoor een ‘kapstok’ duurzame verankering. Deze ‘kapstok’ wordt ontwikkeld op basis van gesprekken met bestuurders van hogescholen en uitvoerders van beleid rondom toetsing, en op basis van beschikbare modellen over duurzame verankering.

Doel van de kapstok

De kapstok geeft hogescholen de mogelijkheid het gesprek aan te gaan over vraagstukken als: wat is er nodig voor duurzame verankering en bij wie liggen welke verantwoordelijkheden en het eigenaarschap? Daarnaast biedt de kapstok handvatten om inzichtelijk te maken welke ambities een hogeschool zelf formuleert ten aanzien van de duurzame verankering van aandacht voor toetsbekwaamheid: wat willen we als hogeschool realiseren ten aanzien van duurzame verankering van aandacht voor (voortdurende) toetsbekwaamheid en wat is er nodig om dat te bereiken?

Handvatten

Nadat de kapstok is ontwikkeld, zullen enkele hogescholen worden benaderd om deze kapstok – onder begeleiding van het projectteam – uit te proberen. Op basis van de ervaringen met het werken met de kapstok worden aanvullende handvatten ontwikkeld waarmee hogescholen, passend bij hun eigen doel en context, de kapstok kunnen gebruiken. Beoogd is dat – eind studiejaar 2020/2021 – de volgende handvatten beschikbaar zijn:

Beoogde handvatten
  • Gesprekstool om binnen de hogeschool het gesprek te voeren over duurzame verankering
  • Visuele weergave van duurzame verankering binnen een hogeschool

  • Uitwerking van voorbeelden van de vormgeving van duurzame verankering

  • Uitwerking van alle rollen, taken en verantwoordelijkheden bij het realiseren van duurzame verankering